Sistema de monitoramento de risco para Elevadores ou Transportadores da Electro-Sensors